Tiên Lữ: Thành lập các tiểu ban giúp việc Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện

15:55, 23/02/2021

Để chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Tiên Lữ nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã có quyết định thành lập 3 tiểu ban giúp việc Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện gồm: Tiểu ban tuyên truyền; Tiểu ban chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tiểu ban chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự, y tế. Đồng thời Ủy ban bầu cử huyện cũng thành lập Tổ chuyên môn giúp việc Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện.


Vi Ngoan


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)