18:15, 02/12/2014
UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành Quy định về theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính (CCHC) và Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện CCHC trên địa bàn tỉnh. 
 
  Nội dung:
  Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

  Doji TienPhongBank

  Tỷ giá ĐVT:đồng

  Loại Mua Bán
  BIDV
  OCB Kỳ hạn (tháng)