Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Ban quản lý các KCN tỉnh có một số chức năng, nhiệm vụ chính như: Thực hiện đăng ký, thẩm tra và cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư trong KCN; quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, môi trường trong KCN; cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho các tổ chức, cá nhân; cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại KCN; thực hiện quản lý nhà nước về lao động trong KCN; kiểm tra, giám sát việc thực hiện đầu tư trong KCN; phối hợp thanh tra, kiểm tra các cơ quan liên quan...

Từ khi được thành lập đến nay, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh luôn chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính, nhất là việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo đúng pháp luật. Qua thực tế triển khai, ban đã rà soát 66 quy định, thủ tục hành chính; trong đó, đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung 40; thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ 14; 18 TTHC đã cập nhật, thống kê bổ sung khi có văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh mới ban hành có quy định về TTHC.

Song song với việc giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng, đúng quy định, theo thẩm quyền, công tác hướng dẫn thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng luôn được đơn vị chú trọng. 66 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, tại các phòng chuyên môn, trên cổng thông tin điện tử của đơn vị. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đầy đủ mọi vướng mắc về thủ tục hành chính. Vì vậy, việc thực hiện thủ tục hành chính được các nhà đầu tư, các doanh nghiệp tại khu công nghiệp đánh giá cao. Trong năm 2011 và quý I.2012, ban đã tiếp nhận 263 TTHC, thuộc 7 lĩnh vực. Cùng với đó, Ban quản lý các KCN tỉnh quán triệt tới lãnh đạo các phòng chuyên môn triển khai thực hiện nghiêm túc việc giải quyết TTHC thông qua các cuộc họp giao ban hàng tháng.

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính tại khu công nghiệp, Ban quản lý các KCN tỉnh tích cực rà soát các TTHC đang thực hiện, triển khai; đối chiếu với quy định hiện hành, hầu hết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ban đã được công bố có sự thay đổi về tên gọi, thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện, mẫu đơn, mẫu tờ khai; nhiều TTHC không còn phù hợp do có sự thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh hoặc nhiều TTHC được ghép với thủ tục khác; nhiều thủ tục chưa được cập nhật, công bố kịp thời... Để tạo thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện, bảo đảm theo đúng các quy định hiện hành, Ban quản lý đang đề nghị được công bố lại Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết gồm 63 TTHC thuộc 9 lĩnh vực, công bố mới 18 TTHC; sửa đổi, bổ sung 31 TTHC; bãi bỏ 14 TTHC.

Nguyễn Thị Lan Anh

Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

 

 

;