Hưng Yên: 34 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học 

18:51, 25/02/2020

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 34/36 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học để tập trung phòng, chống dịch Covid - 19 với tổng số khoảng 20 nghìn người. 


2 cơ sở giáo dục nghề nghiệp gồm: Trường trung cấp nghề Châu Hưng, Trường trung cấp nghề Á Châu vẫn duy trì hoạt động đối với ngành nghề đào tạo và sát hạch lái xe. Tuy nhiên, cả hai trường đều quán triệt giáo viên và học viên triển khai các biện pháp phòng dịch Covid - 19 nghiêm túc. 


Lệ Thu   


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)