UBND tỉnh ban hành Phương án xử lý các tình huống có dịch Covid-19 theo các cấp độ trên địa bàn tỉnh

17:03, 11/03/2020

Ngày 9.3, UBND tỉnh có Quyết định số 700/QĐ-UBND về Ban hành Phương án xử lý các tình huống có dịch Covid-19 theo các cấp độ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Mục tiêu nhằm phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ, trường hợp bệnh xác định, xử lý ổ dịch, cách ly điều trị kịp thời không để dịch bệnh lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất số mắc và tử vong.


Phương án xử lý các hình huống có dịch Covid-19 theo các cấp độ được phân loại dịch bệnh theo 5 cấp độ: Cấp độ 1, có từ 1-10 ca bệnh đơn lẻ và chưa lây nhiễm thứ phát; cấp độ 2, có từ 11-50 ca bệnh hoặc có lây nhiễm thứ phát; cấp độ 3, có từ 51-300 ca bệnh, có lây nhiễm thứ phát; cấp độ 4, có từ 301-500 ca bệnh, có lây nhiễm thứ phát; cấp độ 5, có trên 500 ca bệnh, dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng. Các hoạt động chính cần triển khai theo từng cấp độ dịch bệnh, luôn kịp thời điều chỉnh để đáp ứng với tình hình diễn biến bệnh dịch. Cụ thể, ở cấp độ 1, phương án đề ra các hoạt động gồm: Công tác chỉ đạo, kiểm tra; công tác giám sát, cách ly và xử lý ổ dịch; công tác thu dung, cách ly điều trị, bố trí khu vực cách ly sẵn sàng thu dung, điều trị người nghi ngờ mắc bệnh; tổ chức 4 tuyến để thu dung, cách ly điều trị các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh... Cấp độ 2, phương án đề ra các hoạt động gồm: Công tác chỉ đạo, kiểm tra; công tác giám sát, cách ly, xử lý ổ dịch tại cộng đồng; công tác cách ly điều trị. Cấp độ 3, phương án đề ra các hoạt động gồm: Công tác chỉ đạo; công tác giám sát, đánh giá nguy cơ, phòng, chống dịch; công tác điều trị. Cấp độ 4, tiếp tục triển khai các hoạt động ở cấp độ 3, đồng thời triển khai quyết liệt một số hoạt động cụ thể như: Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ đạo cấp huyện triển khai phương ánh khoanh vùng cách ly cấp huyện, liên huyện; Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo áp dụng biện pháp khoanh vùng cấp huyện; đánh giá nguy cơ hàng ngày để triển khai các biện pháp đáp ứng phù hợp và hiệu quả; các cơ sở phân loại bệnh nhân, chuyển người bệnh đến điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh và trung tâm y tế huyện; UBND tỉnh thành lập bệnh viện dã chiến, chỉ đạo ban lãnh đạo bệnh viện dã chiến thực hiện việc tiếp nhận nhân lực, trang thiết bị bố trí sắp xếp, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân để cách ly điều trị, nâng quy mô giường bệnh theo từng cấp độ đến 500 giường bệnh theo diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Cấp độ 5, tiếp tục triển khai các hoạt động ở cấp độ 4 và triển khai quyết liệt một số hoạt động cụ thể: Chủ tịch UBND tỉnh thành lập bệnh viện dã chiến và huy động lực lượng, phương tiện từ y tế công lập các tuyến, Bệnh xá Công an tỉnh, Bệnh xá Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, y tế tư nhân trên địa bàn; Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ đạo cấp huyện triển khai phương án khoanh vùng cách ly cấp huyện, liên huyện; tiếp tục áp dụng biện pháp khoanh vùng cấp huyện, liên huyện; đánh giá nguy cơ hàng ngày để triển khai các biện pháp đáp ứng phù hợp và hiệu quả; các cơ sở điều trị tiếp tục triển khai công tác điều trị người bệnh theo hướng dẫn.


UBND tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh… UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, triển khai các bệnh pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chức năng, nhiệm vụ; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh và nghiêm túc triển khai thực hiện phương án này. Các địa phương chủ động xây dựng phương án chi tiết trên địa bàn quản lý và tổ chức triển khai khi tình huống dịch thực tế xảy ra... 


UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tích cực phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe của mình và cộng đồng; khuyến cáo người dân khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, người đến từ vùng dịch có tiếp  xúc gần với người bệnh cần đến cơ sở y tế để cung cấp thông tin, theo dõi sức khỏe; vận động xã hội hóa phục vụ công tác phòng, chống dịch. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên giáo, tuyên truyền giáo dục sức khỏe, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tập trung chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời; chỉ đạo xử lý nghiêm các vi phạm về thông tin phòng, chống dịch bệnh. Ban Dân vận Tỉnh ủy chỉ đạo hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện các nhiệm vụ về công tác phòng, chống dịch bệnh theo chức năng, nhiệm vụ của ngành Dân vận.


PV
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)