Các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp hơn 1,3 nghìn lượt công dân

19:06, 11/12/2018
Từ đầu năm đến nay, các cấp, các ngành của tỉnh đã tiếp 1.358 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh. Tiếp nhận 1.189 đơn khiếu nại, tố cáo và các loại khác. Đến nay, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã giải quyết xong đạt tỷ lệ 56% trong tổng số các đơn thuộc thẩm quyền giải quyết. Nhìn chung, các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đều được các cấp, ngành trong tỉnh giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật.
 
Hồng Ngọc
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)