Trên 110 cán bộ, công chức thành phố Hưng Yên được tập huấn về CCHC 

18:02, 23/05/2019

Sở Nội vụ vừa tổ chức hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2019 đối với trên 110 cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thành phố Hưng Yên và UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hưng Yên. 

Toàn
Toàn cảnh hội nghị tập huấn


Tại hội nghị tập huấn, báo cáo viên truyền đạt, chia sẻ các chuyên đề cơ bản và thiết thực trong công tác cải cách hành chính như: Tổng quan về cải cách hành chính nhà nước; nội dung, nhiệm vụ chủ yếu của cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; kỹ năng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính nhà nước; xây dựng kế hoạch và báo cáo cải cách hành chính; kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay cải cách hành chính.


Hội nghị tập huấn nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch số 145/KH-UBND của UBND tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2019. Qua đó trang bị kịp thời các kiến thức, kỹ năng để cán bộ, công chức thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp đối với người dân, doanh nghiệp trong thời gian tới. 


Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Thị Tứ nhấn mạnh, các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm bắt các kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, mục đích, yêu cầu và nội dung về cải cách hành chính nhà nước để ứng dụng có hiệu quả trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện các mục tiêu của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 ban hành theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ và các Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên đã đề ra.


Theo kế hoạch, đây là lớp tập huấn đầu tiên về cải cách hành chính trong chuỗi 11 lớp tập huấn do Sở Nội vụ thực hiện đối với hơn 1.200 cán bộ, công chức thuộc các ban, sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh  năm 2019 

Phòng CCHC – Sở Nội vụ (tổng hợp)Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)