18:37, 05/12/2016

Theo các tài liệu về y tế, 80% trường hợp bệnh tật ở Việt Nam là do nguồn nước và môi trường bị ô nhiễm gây ra với các bệnh chủ yếu như: Bệnh đường tiêu hóa;

  Nội dung:
  Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

  Doji TienPhongBank

  Tỷ giá ĐVT:đồng

  Loại Mua Bán
  BIDV
  OCB Kỳ hạn (tháng)