Xây mới, cải tạo nhiều công trình cấp nước trong trường học

19:18, 10/11/2016
Theo kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2016 của UBND tỉnh, toàn tỉnh có 15 trường được xây mới và sửa chữa 17 công trình nhà tiêu và cấp nước. Trong đó, xây mới 11 công trình nhà tiêu và cấp nước; cải tạo, sửa chữa 6 công trình nhà tiêu và hệ thống nước. Đây là 15 trường thuộc 3 cấp học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở của 5 xã: Giai Phạm (Yên Mỹ), Phạm Ngũ Lão, Toàn Thắng, Vĩnh Xá (Kim Động), Hồng Quang (Ân Thi).
 
Như vậy, từ năm 2013 đến nay, có 81 công trình nhà tiêu và cấp nước ở các trường học đã và đang được xây dựng, sửa chữa từ Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn .
 
Đào Doan
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)