Giới thiệu các làng nghề Hưng Yên

15:53, 24/05/2005

 

Sản phẩm của nghề trồng dâu nuôi tằm

Theo số liệu điều tra, hiện nay toàn tỉnh Hưng Yên có khoảng 62 làng nghề hoạt động ở các lĩnh vực và mức độ khác nhau, thu hút và giải quyết việc làm cho trên 19.600 lao động. Từ năm 1997 đến nay làng nghề và ngành nghề tiểu thủ công nghiệp tốc độ tăng trưởng bình quân năm là 12,5%. Giá trị sản xuất của các làng nghề chiếm tỷ trọng trên 30% trong tổng giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp: năm 2001 đạt 204 tỷ đồng, năm 2002 đạt 230 tỷ đồng, năm 2003 đạt 278 tỷ đồng.

Làng nghề ở Hưng Yên bao gồm các làng nghề truyền thống và cùng với sự phát triển chung, đến nay đã hình thành thêm cả những làng nghề mới. Làng nghề truyền thống gồm: Nghề làm Tương Bần, làng nghề đúc đồng, làng nghề làm cày bừa, nghề làm hương xạ... Còn các nghề mới như: Gốm sứ, kim hoàn, mây tre đan xuất khẩu, chế biến nông sản v.v.. tạo việc làm và thu nhập ổn định cho một bộ phận không nhỏ nhân dân, góp phần quan trọng nâng cao đời sống, phát triển kinh tế ở địa phương.

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)