Chủ động ứng phó với không khí lạnh, rét đậm

Để chủ động ứng phó với không khí lạnh, rét đậm, ngày 20.11, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh có công điện đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thành phố, các sở và các cơ quan liên quan chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung:
 
Tăng cường công tác dự báo, thường xuyên cập nhật diễn biến không khí lạnh, thông tin kịp thời trên các phương tiện để người dân chủ động phòng tránh; căn cứ tình hình thực tế chủ động cho học sinh nghỉ học. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc củng cố chuồng trại, che chắn, giữ khô nền, ấm chuồng và bảo đảm vệ sinh chuồng nuôi; tuyên truyền, vận động người dân chủ động dự trữ thức ăn tinh và thức ăn khô bảo đảm phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc; đưa về nơi trú tránh, không cho trâu, bò làm việc, chăn thả tự do; chỉ đạo việc hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây vụ đông, cây ăn quả và các loại hoa, cây cảnh khác để bảo đảm sinh trưởng và phát triển; các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động chỉ đạo, hướng dẫn địa phương biện pháp phòng, chống phù hợp, bảo đảm an toàn cho người, sản xuất và vật nuôi; các cơ quan tuyên truyền tăng thời lượng phát các bản tin dự báo thời tiết; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng, tránh rét cho cây trồng, vật nuôi để nông dân biết và áp dụng...
 
PV
 
;