Bảo đảm sức khỏe cho học sinh trong thời tiết rét đậm, rét hại

Để bảo đảm sức khỏe cho học sinh trong điều kiện thời tiết rét đậm, rét hại, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố chỉ đạo các trường trực thuộc, các trường THPT trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt một số việc: Bảo đảm phòng học kín gió, hạn chế các hoạt động ngoài trời, yêu cầu học sinh mặc ấm.
 
Đặc  biệt các trường mầm non cần lót nền cách lạnh, chuẩn bị bữa ăn nóng, đủ dinh dưỡng, nước ấm cho trẻ; kịp thời theo dõi sức khỏe của trẻ, đồng thời chuẩn bị trang thiết bị, cơ số thuốc cần thiết để sơ cứu cho trẻ trong trường hợp có vấn đề liên quan đến sức khỏe. Theo dõi tình hình thời tiết để kịp thời thông báo đến phụ huynh cho học sinh nghỉ học theo quy định; đồng thời bố trí giáo viên đón học sinh vẫn đến lớp.
 
Đào Doan
 
;