Bộ CHQS tỉnh tập huấn bắn pháo hoa

Để làm tốt nhiệm vụ bắn pháo hoa Tết Mậu Tuất 2018, Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức tập huấn cho 30 đồng chí làm nhiệm vụ bắn pháo hoa trong đêm giao thừa của 7 huyện, thành phố.
 
Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức quán triệt mục đích, yêu cầu của nhiệm vụ bắn pháo hoa, tập huấn cách đấu nối theo tuần tự các bước để tổ chức liên kết cho phù hợp với kịch bản 16 chủng loại và số lượng pháo hiện có; quy tắc an toàn trong đấu nối và những phương pháp điểm hỏa tổ chức bắn.
 
Thông qua tập huấn, nhằm thống nhất nội dung, phương pháp giúp các đơn vị nắm chắc kỹ thuật đấu nối và phương pháp bắn, bảo đảm an toàn tuyệt đối khi tổ chức bắn pháo hoa tại các địa phươg. 
 
Khắc Cường 
Bộ CHQS tỉnh 
 
;