Hưng Yên: Chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại

Đợt rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ tiếp tục kéo dài, để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh có công điện gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố; các sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Đài khí tượng thủy văn tỉnh, Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
 
Theo công điện, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, các sở, ngành thường xuyên cập nhật diễn biến không khí lạnh gây rét đậm, rét hại, thông tin trên các phương tiện để người dân chủ động phòng, chống; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, vệ sinh chuồng nuôi; hướng dẫn việc chăn thả và nuôi nhốt trâu, bò để tránh rét; chủ động dự trữ thức ăn bảo đảm phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc; tuân thủ chặt chẽ lịch xuống giống của Bộ Nông nghiệp và PTNT, phổ biến cho người dân chăm sóc, bảo vệ diện tích cây trồng, hoa màu để hạn chế thiệt hại; căn cứ tình hình thời tiết cụ thể chủ động cho học sinh nghỉ học.
 
Các sở, ngành, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động chỉ đạo, hướng dẫn địa phương biện pháp phòng, chống phù hợp, bảo đảm an toàn cho người, sản xuất và vật nuôi…
 
PV
 
;