Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên yêu cầu phòng ngừa, ngăn chặn tuyên truyền phát triển đạo trái phép trong trường học

Thời gian qua, trên địa bàn một số tỉnh, thành phố trong cả nước xuất hiện hiện tượng nhóm người tự xưng là thành viên của “Hội thánh của Đức Chúa trời” đến các khu vực dân cư, trường học với mục đích tiếp cận học sinh, phụ huynh học sinh và cán bộ, giáo viên nhằm tuyên truyền, phát triển đạo trái phép, dụ dỗ, mua chuộc tham gia tổ chức trên.
 
Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tuyên truyền phát triển đạo trái phép trong trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện tốt các nội dung:
 
Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nâng cao nhận thức về tư tưởng, cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hội, nhóm, hoạt động tôn giáo trái pháp luật.
 
Thực hiện tốt công tác quản lý, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh để có biện pháp tư vấn, ngăn ngừa kịp thời.
 
Tăng cường công tác quản lý học sinh, không để xảy ra tình trạng ăn quà vặt ở cổng trường và trong trường.
 
Tuyên truyền để học sinh hiểu và tuyệt đối không nhận, sử dụng các loại bánh kẹo, nước uống không rõ nguồn gốc của đối tượng lạ. 
 
Tuyên truyền tới phụ huynh học sinh tăng cường quản lý con em mình trước và sau giờ học. Đẩy mạnh công tác bảo vệ, kiểm soát người lạ mặt ra vào trường học, tụ tập ở cổng trường trước và sau giờ học để thực hiện các hành vi tuyên truyền trái pháp luật.
 
Phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an các xã, phường, thị trấn thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc phức tạp về an ninh trường học theo quy định của pháp luật.
 
Đào Doan
;