Kiểm tra 38 cơ sở cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

19:58, 09/09/2018
Theo báo cáo kết quả ngoại kiểm vệ sinh, chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt trong tháng 8 của Trung tâm Y tế dự phòng (Sở Y tế), có 38 cơ sở cung cấp nước sinh hoạt đã được kiểm tra. Qua đó, đã lấy 69 mẫu nước của 23 cơ sở cấp nước sinh hoạt có công suất thiết kế trên 1 nghìn m3/ngày đêm (hoặc cơ sở mua buôn nước, cấp nước cho từ 2 xã trở lên) để làm xét nghiệm, tỷ lệ mẫu nước đạt quy chuẩn là 53,6%; lấy 42 mẫu của 15 cơ sở cấp nước sinh hoạt có công suất thiết kế dưới 1 nghìn m3/ngày đêm, tỷ lệ mẫu đạt quy chuẩn là 21,4%, các mẫu còn lại không đạt quy chuẩn về lý, hóa học, vi sinh vật; phát hiện nhiều cơ sở cấp nước không tiến hành công tác nội kiểm theo quy định.
 
Trung tâm Y tế dự phòng đã yêu cầu các nhà máy cấp nước khắc phục ngay những tồn tại trên, đồng thời đề nghị Sở Y tế xử lý vi phạm đối với 3 cơ sở cung cấp nước có 2 lần kiểm tra liên tiếp không đạt quy định (gồm các trạm cấp nước các xã Phú Thịnh (Kim Động), xã Dị Sử (Mỹ Hào), xã Thụy Lôi (Tiên Lữ); 13 cơ sở cung cấp nước không thực hiện chế độ nội kiểm về xét nghiệm chất lượng nước.
 
Vi Ngoan

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)