Nước giếng khoan ở một số vùng trên địa bàn tỉnh bị nhiễm mặn

Theo kết quả quan trắc chất lượng nước theo hệ thống quan trắc nước dưới đất của tỉnh và kết quả đo tổng chất rắn hòa tan trong nước (TDS) tại gần 700 giếng khoan trên địa bàn tỉnh cho thấy nhiều vùng nước giếng khoan đang bị nhiễm mặn với chỉ số TDS cao hơn 1.500 mg/lít.
 
Tổng diện tích nhiễm mặn nước giếng khoan là 7,92 km2, trong đó tập trung tại các khu vực như: Trung tâm xã Trung Nghĩa (thành phố Hưng Yên), một phần các xã Nhật Tân, An Viên (Tiên Lữ), Quang Hưng, Đoàn Đào và thị trấn Trần Cao (Phù Cừ). Ngành chức năng khuyến cáo người dân tại các khu vực có nguồn nước giếng khoan bị nhiễm mặn nên chuyển sang sử dụng các nguồn nước thay thế, trong đó đặc biệt khuyến khích sử dụng nước máy…
 
Mai Nhung 
;