Trên 1.000 hộ nghèo của Hưng Yên được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

20:07, 29/01/2019
Từ nguồn quỹ "Vì người nghèo", các cấp MTTQ Việt Nam trong tỉnh đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 1.047 hộ nghèo trong tỉnh theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 với tổng kinh phí gần 16 tỷ đồng.
 
Ngoài ra, MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên vận động, xây dựng 500 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trị giá 10 tỷ đồng.
 
An Thảo
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)