20:40, 24/07/2017

Thương binh "Tàn nhưng không phế". Đó là lời động viên, khen ngợi của Bác Hồ dành cho những thương binh, bệnh binh đã để lại một phần cơ thể, máu xương cho cuộc đấu tranh vì độc lập,

  Nội dung:
  Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

  Doji TienPhongBank

  Tỷ giá ĐVT:đồng

  Loại Mua Bán
  BIDV
  OCB Kỳ hạn (tháng)