17:43, 10/10/2014
Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe tỉnh vừa phối hợp với Trung tâm y tế dự phòng tỉnh tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho hơn 200 cán bộ y tế trường học của 98 trường từ hệ mầm non đến trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên và cán bộ y tế xã tại 2 huyện Tiên Lữ, Phù Cừ.
 
  Nội dung:
  Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

  Doji TienPhongBank

  Tỷ giá ĐVT:đồng

  Loại Mua Bán
  BIDV
  OCB Kỳ hạn (tháng)