Dự án truyền thông y tế học đường ở Hưng Yên

19:51, 17/07/2014
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành danh mục Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế giai đoạn 2012 – 2015, trong đó có hoạt động truyền thông về y tế học đường thuộc Dự án nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về y tế.
Trong những năm qua trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, công tác y tế học đường đã từng bước được quan tâm và triển khai tới các trường học trong tỉnh như: kiểm tra vệ sinh trường học, xây dựng mô hình điểm trường học nâng cao sức khỏe, triển khai các hoạt động cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường đã được thực hiện tại một số trường. Tuy nhiên công tác y tế học đường còn nhiều khó khăn do thiếu cán bộ chuyên trách và thiếu kinh phí đầu tư cho các hoạt động.
Năm 2014, Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh Hưng Yên phối hợp với Trung tâm y tế dự phòng tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông về y tế học đường, phối hợp với các trung tâm y tế huyện tổ chức kiểm tra, giám sát môi trường, vệ sinh trường học, tập huấn chuyên môn cho cán bộ chuyên trách và cán bộ kiêm nhiệm y tế trường học, y tế xã, góp phần giảm tỷ lệ mắc, kiểm soát và hạn chế nguy cơ của một số bệnh tật học đường phổ biến hiện nay bao gồm: tật khúc xạ, cong vẹo cột sống, bệnh răng miệng và thay đổi hành vi vệ sinh ở học sinh, tạo điều kiện cho các em phát triển toàn diện thể chất và tinh thần, có sức khỏe tốt để học tập. Mục tiêu cụ thể là nâng cao năng lực cho 100% cán bộ y tế các trường tiểu học và THCS của hai huyện Phù Cừ và Tiên Lữ; 50% giáo viên các trường tiểu học và THCS của hai huyện Phù Cừ và Tiên Lữ được truyền thông, nâng cao kiến thức phòng, chống bệnh tật học đường, phòng chống dịch bệnh trong trường học. 
Địa điểm triển khai chương trình y tế học đường năm 2014 là các trường tiểu học và THCS của hai huyện Tiên Lữ và Phù Cừ.

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)