15:56, 02/08/2012

Đúng 9 giờ sáng ngày 5/8, tại tòa soạn báo điện tử Hưng Yên sẽ diễn ra cuộc giao lưu trực tuyến với Nhạc sĩ Lê Hoàn.