Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 18.5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05-CT/TW). Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có các ông: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên
Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý, điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực. Nhiều người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, "nói đi đôi với làm", "nói ít làm nhiều", làm việc khoa học... được nhân dân đồng tình ủng hộ. Các cấp ủy đảng thể hiện sự sáng tạo, trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, trong đó có việc kế thừa các kinh nghiệm và kết quả gần 15 năm liên tục thực hiện việc học tập và làm theo Bác. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tiếp tục góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp ở các địa phương, đơn vị.
 
Ở Hưng Yên, 100% các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW; xây dựng và ban hành các văn bản triển khai toàn khóa; tổ chức học tập nội dung chuyên đề toàn khóa và triển khai viết phiếu thu hoạch, xây dựng kế hoạch làm theo gắn với Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tích cực giải quyết, xử lý các vấn đề nổi cộm, bức xúc của nhân dân. Nhiều tấm gương cá nhân, tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh đã được phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng. 
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và xã hội. Cấp ủy các cấp cần chủ động, sáng tạo, kiên trì, sát sao, cụ thể để đưa việc học và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên, gắn với thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của nhân dân, báo chí, dư luận xã hội trong việc phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiêu biểu. Đồng thời tạo dư luận rộng rãi trong đấu tranh, xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực, tham nhũng, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen, trong đó tỉnh Hưng Yên có em Cao Lan Anh, học sinh lớp 12 Địa, Trường THPT Chuyên Hưng Yên. 
 
PV
;