Học và làm theo Bác ở Trung đoàn 126

Phát huy truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, cán bộ, nhân viên Trung đoàn 126 (Bộ CHQS tỉnh) luôn ra sức học tập, rèn luyện học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với những việc làm cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua trong đơn vị, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. 
Khen thưởng các cá nhân xuất sắc trong Hội thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
Khen thưởng các cá nhân xuất sắc trong Hội thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05) và Chỉ thị số 87-CT/QUTW ngày 8.7.2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân (Chỉ thị số 87), Đảng ủy Trung đoàn luôn quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về Chỉ thị số 05, Chỉ thị số 87 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và phong trào Thi đua Quyết thắng bằng những giải pháp, chỉ tiêu cụ thể, sát đặc điểm, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị. Hàng năm, Đảng ủy, các chi bộ đều có kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05, Chỉ thị số 87 gắn với thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Theo đó 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng xây dựng kế hoạch phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và bản cam kết thực hiện thông qua chi bộ làm cơ sở để kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện cũng như đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên hàng năm. 3/3 chi bộ đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng với các hình thức đa dạng, sinh động như: Kể chuyện về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thảo luận về phong cách làm việc, phong cách ứng xử... của Người. Cuối các buổi sinh hoạt các chi bộ đã bình xét, ghi sổ được trên 120 lượt đảng viên tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
 
Trên cơ sở những nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 6 chuẩn mực đạo đức trong Quân đội và 5 nội dung xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn đã bổ sung, xây dựng 5 tiêu chí, chuẩn mực đạo đức chung của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ Trung đoàn và tiêu chí đối với từng loại hình cán bộ (Quân sự, Chính trị, Hậu cần - Tài chính, Kỹ thuật) bảo đảm ngắn ngọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra đánh giá.
 
Với những hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, đa số cán bộ, đảng viên, quần chúng của Trung đoàn đã nhận thức được việc học tập và làm theo Bác vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm của bản thân. Qua đó, từng bước hình thành thói quen phấn đấu, rèn luyện từ những việc nhỏ nhất trong sinh hoạt, công tác hằng ngày cho tới thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao với tinh thần tự giác cao. Từ việc thực hiện Chỉ thị số 05 đã xuất hiện những gương điển hình tiên tiến trở thành hạt nhân trong phong trào thi đua của đơn vị. Đó là Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp Cao Huy Thông, lái xe Trung đoàn 126, Bộ CHQS tỉnh, tìm người đánh mất ví tiền để trả lại. Đại úy Mai Văn Thảo, trợ lý Quân lực luôn tích cực học tập nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, chủ động tham mưu đề xuất giúp chỉ huy trung đoàn xây dựng và triển khai kế hoạch hiệp đồng phúc tra, rà soát nắm nguồn lực lượng dự bị động viên và sắp xếp biên chế quân nhân dự bị vào đơn vị dự bị động viên đủ 100%, bảo đảm chất lượng tốt, phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh của cấp trên...
 
Kết quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Trung đoàn 126 được thể hiện rõ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Thời gian qua, Đảng ủy, các chi bộ đã lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Ban CHQS các địa phương tiến hành phúc tra nắm chắc số lượng, chất lượng quân nhân dự bị biên chế của đơn vị, tổ chức kiểm tra sẵn sàng động viên, huy động huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh bảo đảm đủ 100% quân số theo kế hoạch. Tổ chức huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chế độ nền nếp chính quy đối với lực lượng thường trực. Kết quả huấn luyện hàng năm 100% đạt yêu cầu, có trên 80% khá, giỏi, riêng viết thu hoạch học tập nghị quyết của Đảng và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có 100% đạt khá, giỏi... 
 
Thực hiện lời Bác dạy “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, đơn vị chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Trong quá trình huấn luyện phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017, đơn vị đã tranh thủ ngày nghỉ, phối hợp với Đoàn thanh niên địa phương thực hiện trên 300 ngày công vệ sinh đường làng, ngõ xóm; 100 ngày công giúp đỡ gia đình chính sách, gia đình neo đơn thu hoạch hoa màu… 
 
Sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05, chất lượng, hiệu quả công tác, việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong trung đoàn được nâng lên rõ rệt. Đội ngũ cán bộ chỉ huy, chủ trì các cấp phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật Đảng, kỷ luật Quân đội, pháp luật của Nhà nước. Từ năm 2016 đến nay, trung đoàn liên tục đạt vững mạnh toàn diện; được các cấp ghi nhận và khen thưởng.
 
Thu Yến
 
 
 
;