Hưng Yên: Hội thảo "Khoa học và Công nghệ - Chìa khóa tương lai"

Ngày 17.5, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Khoa học và Công nghệ - Chìa khóa tương lai”.
 
Trong những năm qua, ngành khoa học và công nghệ (KHCN) tỉnh đã huy động các nguồn lực tập trung nghiên cứu thành công nhiều đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN; bám sát nội dung, định hướng của các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao, góp phần vào nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân. 
 
Hàng năm có từ 30 -35 đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN được triển khai bám sát thực tế và mang tính ứng dụng cao. Trong lĩnh vực nông nghiệp đã lựa chọn được nhiều giống cây trồng, vật nuôi mới, chất lượng cao bổ sung cơ cấu mùa vụ, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, phù hợp với điều kiện của tỉnh. 
 
Trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, tập trung giải quyết những vấn đề quan trọng, có tính thực tiễn góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, xây dựng đời sống văn hóa mới. 
 
Triển khai áp dụng và duy trì hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO: 9001 – 2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh và 10 huyện, thành phố, các xã nông thôn mới…
 
Tại hội thảo, các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến với các nội dung: Các giải pháp phát triển khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; nâng cao công tác xây dựng các giải pháp về hoạt động sáng kiến góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên; thanh niên Hưng Yên tiến quân vào khoa học và công nghệ, sáng tạo khởi nghiệp…
 
Minh Huấn      
 
;