Hưng Yên có trên 85% số cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng email để xử lý công việc

Đến nay, tỉnh đã cấp hộp thư điện tử (tên miền hungyen.gov.vn) cho 100% số cán bộ, công chức tại các ban, sở, ngành, UBND cấp huyện và trên 80% số cán bộ, công chức các xã, phường, thị trấn. 
 
Tỷ lệ cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng thư điện tử (email)  để trao đổi công việc đạt trên 85%. Đã cấp chữ ký số chuyên dùng cho 100% các sở, ngành và UBND cấp huyện và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị.  
 
Việc sử dụng hộp thư chuyên dùng góp phần giảm chi phí, tiết kiệm thời gian chuyển công văn, triển khai công việc và nâng tính bảo mật cho các hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan. 
 
Lệ Thu 
 
;