Hưng Yên: Trên 4 tỷ đồng hỗ trợ nghiên cứu, triển khai đề tài, dự án thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn

Năm 2018, tỉnh Hưng Yên dành trên 4 tỷ đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học hỗ trợ nghiên cứu, triển khai đề tài, dự án thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn trên địa bàn tỉnh. 
 
Theo đó, sẽ có 14 đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học được triển khai trong lĩnh vực này, gồm một số đề tài, dự án tiêu biểu như: Nghiên cứu cẩm nang đầu tư kinh doanh góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Hưng Yên; đánh giá thực trạng, giải pháp tăng cường ứng dụng y học cổ truyền chăm sóc sức khỏe cộng đồng trên địa bàn tỉnh; đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp cải thiện ô nhiễm môi trường trên hệ thống kênh mương thủy lợi tỉnh...
 
Minh Huấn
 
;