Tăng cường công tác quản lý và bảo vệ hạ tầng viễn thông

Ngày 31.5, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tăng cường công tác quản lý và bảo vệ hạ tầng viễn thông. Dự hội nghị có ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Toàn cảnh
Toàn cảnh hội nghị
Những năm qua, mạng lưới thông tin liên lạc đã góp phần phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Đến nay, mạng điện thoại di động và internet đã phủ sóng 100% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tình trạng hệ thống cáp bị cắt phá, bẻ gãy sợi cáp, lấy trộm thiết bị gây mất liên lạc, làm ảnh hưởng đến uy tín, chất lượng dịch vụ vẫn xảy ra. Trong 2 năm 2016 và 2017 đã xảy ra gần 20 vụ phá hoại hạ tầng viễn thông. 
 
Để khắc phục tình trạng này, hàng năm Sở Thông tin và Truyền thông đều tiến hành tập huấn về các lĩnh vực thông tin và truyền thông; phối hợp với Công an tỉnh, doanh nghiệp viễn thông và ngành chức năng thực hiện tốt quy chế phối hợp trong phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông… 
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng ghi nhận những kết quả mà Sở Thông tin và Truyền thông và các doanh nghiệp viễn thông đã đạt được trong thời gian qua. Để bảo đảm an toàn hạ tầng viễn thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông cần tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động viễn thông; phối hợp với các doanh nghiệp, ngành chức năng, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu vai trò quan trọng của hạ tầng viễn thông. Các doanh nghiệp viễn thông bám sát quy hoạch phát triển hạ tầng viễn thông của tỉnh để có kế hoạch phát triển hạ tầng phù hợp; bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh. Sở Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Công an tỉnh trong việc điều tra, xử lý các vụ việc phá hoại hạ tầng viễn thông…
 
Minh Hồng
 
;