16 đơn vị, địa phương được hỗ trợ triển khai ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước tỉnh

19:18, 25/12/2018
Thực hiện nhiệm vụ “Triển khai ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước tỉnh”, năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ 10 xã, 5 huyện và 1 đơn vị sự nghiệp xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2015. Việc đưa hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước có nhiều lợi ích như: Bảo đảm quy trình xử lý công việc được tiêu chuẩn hóa theo hướng khoa học, hợp lý, mang tính hệ thống; bảo đảm minh bạch, công khai hóa quy trình và thủ tục xử lý công việc cho các tổ chức, công dân. 
 
Được biết, mức kinh phí tỉnh phê duyệt đầu tư thực hiện nhiệm vụ “Triển khai ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước tỉnh” năm 2018 là 1 tỷ đồng.
 
Minh Huấn

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)