Phát huy vai trò nòng cốt tập hợp đội ngũ trí thức, tích cực giải quyết các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh

14:43, 24/12/2018
Đảng ta nhiều lần khẳng định, tri thức luôn là nền tảng tiến bộ xã hội, đội ngũ trí thức là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức. Trí thức Việt Nam là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt là trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xây dựng kinh tế tri thức, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Với nhiệm vụ xây dựng, phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức, sau 5 năm nhiệm kỳ đầu tiên, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội tỉnh) ngày càng khẳng định là tổ chức chính trị - xã hội giữ vai trò nòng cốt tập hợp, đoàn kết, phát huy trí tuệ, năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức tích cực giải quyết các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; trở thành cầu nối giữa trí thức khoa học – công nghệ với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp.
Ông
Ông Nguyễn Khắc Hào trao giải cho các tác giả xuất sắc trong hội thị sáng tạo kỹ thuật lần thứ nhất
Đến nay, hệ thống Liên hiệp Hội ngày càng lớn mạnh, đa dạng hơn về lĩnh vực hoạt động với 14 hội thành viên cùng 13 nghìn hội viên nòng cốt. Trong đó, nhiệm kỳ qua, Liên hiệp Hội tỉnh kết nạp 5 hội thành viên, phát triển mới 5 nghìn hội viên nòng cốt so với đầu nhiệm kỳ. Được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội được Liên hiệp Hội tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng. Theo đó, quan tâm công tác tập hợp trí thức; tích cực, chủ động kết nối với các chuyên gia, nhà khoa học có uy tín, chuyên môn sâu trong từng ngành, lĩnh vực ở tỉnh; tạo điều kiện để đội ngũ trí thức đóng góp được nhiều nhất tâm huyết và trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong nhiệm kỳ, Liên hiệp Hội tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành, hội thành viên tổ chức tham gia góp ý, tư vấn, phản biện 13 đề án, dự án, quy hoạch của tỉnh, như: Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Đề án “Tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; Chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2015-2020, hướng đến 2025... Tại các hội nghị tư vấn, phản biện, Liên hiệp Hội tỉnh đã mời các chuyên gia, nhà khoa học của tỉnh tư vấn, đóng góp ý kiến giúp đơn vị chủ trì soạn thảo hoàn thiện đề án, quy hoạch trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt. Kết quả phản biện của Liên hiệp Hội tỉnh và các hội thành viên đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng các chương trình, đề án, quy hoạch phát triển, các cơ chế, chính sách của tỉnh, làm cơ sở phát triển kinh tế, xã hội địa phương, được UBND tỉnh và các ngành ghi nhận và đánh giá cao. 
 
Đặc biệt, năm 2015, Liên hiệp Hội tỉnh được Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam chọn làm địa điểm tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nhiều ý kiến tâm huyết của các nhà khoa học trong tỉnh, các hội, ngành toàn quốc tham gia góp phần nâng cao chất lượng báo cáo chính trị Đại hội, trong đó điều chỉnh một số mục tiêu định hướng trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của Trung ương trong thời kỳ hội nhập sâu rộng và hợp tác quốc tế.
 
Ngoài ra, Liên hiệp Hội tỉnh và các hội thành viên đã tổ chức và trực tiếp đóng góp ý kiến nhiều dự thảo luật do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức; tham gia thành viên Hội đồng thẩm định 16 văn bản của các sở, ban, ngành tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành. Các hội thành viên cử cán bộ có trình độ, năng lực, kinh nghiệm tham gia các hội đồng phản biện, góp ý vào nhiều dự thảo luật và các văn bản quy phạm pháp luật… Tiêu biểu như Hội Luật gia tỉnh đã tham gia góp ý trên 350 dự thảo luật, luật sửa đổi như dự thảo Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Trợ giúp pháp lý… và các văn bản quy phạm pháp luật khác. 
 
Liên hiệp Hội tỉnh đã trở thành địa chỉ tập hợp, khơi nguồn sáng tạo của đội ngũ trí thức, hội viên, tạo ra nhiều sản phẩm khoa học, kỹ thuật, công nghệ mang tính ứng dụng cao trong các lĩnh vực công tác và đời sống. Liên hiệp Hội tỉnh đã tham mưu với UBND tỉnh tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ nhất, thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên, lực lượng vũ trang, hộ làm vườn, học sinh trung học tham gia với hàng trăm hồ sơ các giải pháp kỹ thuật, mô hình, sản phẩm. Hàng năm, Liên hiệp Hội tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh đoàn tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, Cuộc thi Nghiên cứu khoa học, công nghệ dành cho học sinh THPT. Các cuộc thi góp phần khơi niềm đam mê, phát huy tư duy sáng tạo của học sinh, nuôi dưỡng ước mơ trở thành nhà khoa học, sáng chế trong tương lai. Trong tổng số 325 mô hình, sản phẩm tham gia dự thi, ban tổ chức cuộc thi đã trao 186 giải thưởng và tôn vinh các tác giả của các mô hình, sản phẩm xuất sắc, trong số đó nhiều mô hình, sản phẩm đoạt giải cao cấp khu vực và toàn quốc. 
mn
Một sản phẩm lĩnh vực kỹ thuật của học sinh tại hội thi KHKT năm học 2018 - 2019
Mặc dù mới hoạt động được một nhiệm kỳ, Liên hiệp Hội tỉnh và các hội thành viên đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ; phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật đến đội ngũ cán bộ, hội viên và nhân dân trong tỉnh, là lực lượng quan trọng thúc đẩy phong trào nhân dân sáng tạo, áp dụng có hiệu quả những tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống. Liên hiệp Hội đã phối hợp với Hội Nông dân Kim Động chủ trì thực hiện một mô hình cấp tỉnh “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình trồng cây măng tây xanh trên địa bàn xã Mai Động” cho hiệu quả cao; đang triển khai đề tài Xây dựng hệ thống học liệu nhằm khắc phục căn bản tình trạng phát âm và viết chính tả nhầm lẫn hai phụ âm đầu L, N của học sinh và người dân tỉnh Hưng Yên. 
 
Ngoài các hoạt động chuyên môn, Liên hiệp Hội tỉnh và các hội thành viên tích cực triển khai các hoạt động xã hội hóa khoa học - công nghệ, nâng cao dân trí, phát triển cộng đồng. Như, tham gia vận động hàng chục tỷ đồng ủng hộ quỹ khuyến học toàn tỉnh; tặng học bổng, quà cho học sinh nghèo, hỗ trợ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn. Các hội thành viên thuộc lĩnh vực y tế đã tổ chức các đợt khám bệnh, tư vấn sức khoẻ miễn phí cho hàng nghìn lượt người, mổ mắt miễn phí cho người cao tuổi, tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện, triển khai có hiệu quả Dự án nâng cao năng lực và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. Hằng năm, hệ thống Liên hiệp Hội đã tổ chức thăm và tặng hàng trăm suất quà cho các hộ nghèo, hộ chính sách trong tỉnh. Cùng với đó, các hội tích cực chung tay xây dựng nông thôn mới thông qua việc tư vấn cho các xã về xây dựng hệ thống chính trị, quy hoạch, y tế, văn hoá, giáo dục, môi trường; tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tham gia xây dựng tủ sách pháp luật tại cơ sở.
 
Với tinh thần Đoàn kết - Trí tuệ - Đổi mới - Phát triển, Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023 trân trọng kêu gọi đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong tỉnh, các hội thành viên, các tổ chức trực thuộc phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, tự hào truyền thống văn hiến Hưng Yên, khắc phục khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng Liên hiệp Hội tỉnh luôn xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Hưng Yên, tham gia thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.  
 
TS. Nguyễn Khắc Hào
Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)