Hưng Yên: Tăng cường giải pháp khắc phục hạn chế nhằm nâng cao chất lượng giáo dục

19:04, 14/04/2019

“Giáo dục - đào tạo là quốc sách hàng đầu. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển”. Thực hiện quan điểm này, trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo về công tác giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) thông qua việc ban hành các văn bản như: Nghị quyết của Tỉnh ủy về Chương trình phát triển GD&ĐT của tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; Chương trình hành động của Tỉnh ủy về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; các Nghị quyết của HĐND tỉnh về: Phát triển giáo dục mầm non, về quy định mức thu học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong các cơ sở GD & ĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh… 

Giờ thực hành tại Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật (Mỹ Hào)
Giờ thực hành tại Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật (Mỹ Hào)


Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị Trung ương 6, khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị quyết số 19) và Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 5.2.2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19, tỉnh đã thành lập các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX)trực thuộc UBND các huyện, thành phố trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp với Trung tâm GDTX; sáp nhập các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập ở những xã, phường, thị trấn có từ 2 trường ở mỗi khối học trở lên. Đồng thời sắp xếp, tổ chức lại các trường phổ thông gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, hình thành trường phổ thông có 2 cấp học trên cơ sở sáp nhập trường tiểu học với trường THCS phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế địa phương.


Theo số liệu tổng hợp của UBND tỉnh, so với trước khi thực hiện Nghị quyết số 19, toàn tỉnh hiện có 184 trường mầm non, giảm 5 trường; 159 trường tiểu học, giảm 11 trường và 161 trường THCS, giảm 10 trường. Số trường THPT là 38; 11 trường phổ thông nhiều cấp học, 2 trung tâm GDTX cấp tỉnh và 10 trung tâm GDNN- GDTX cấp huyện, 161 trung tâm học tập cộng đồng. 


Về cơ sở vật chất trường, lớp được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm. Tỷ lệ phòng học kiên cố cao tầng chiếm gần 91%, phòng học bán kiên cố chiếm trên 8%, số phòng học tạm, học nhờ chiếm 1%. Về chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, 100% đạt chuẩn. Trong đó, gần 95% tỷ lệ giáo viên tiểu học và trên 70% giáo viên bậc mầm non, THCS đạt trên chuẩn…


Với sự quan tâm khá đồng bộ nên chất lượng phổ cập giáo dục luôn ở mức cao. Hưng Yên là 1 trong 8 tỉnh của cả nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập THCS mức độ 2, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Công tác phân luồng học sinh sau THCS và THPT đạt kết quả tốt. Thực hiện tốt các hoạt động giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; kỉ cương, nền nếp trong các hoạt động giáo dục được duy trì. Tỷ lệ học sinh trúng tuyển đại học năm học 2017 – 2018 chiếm trên 62%...


Tuy nhiên, trong thực tiễn, công tác giáo dục của tỉnh còn không ít khó khăn, tồn tại, hạn chế như: Một số huyện có khu công nghiệp, đô thị thiếu phòng học, phải sử dụng phòng học tạm, học nhờ, lớp học có quá đông học sinh; công tác phòng, chống bạo lực học đường ở một số cơ sở giáo dục còn hạn chế. Về số lượng giáo viên, dù hiện nay có bậc học đủ giáo viên theo nhu cầu, thậm chí thừa biên chế so với định mức biên chế HĐND tỉnh giao, tuy nhiên, so với định mức quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì số giáo viên ở các bậc học từ mầm non đến THPT ở tỉnh ta đều thiếu.


Đối với việc sắp xếp, sáp nhập một số cơ sở giáo dục còn gặp khó khăn do các đơn vị sau khi sáp nhập dôi dư cán bộ lãnh đạo, quản lý; việc sắp xếp, cơ cấu lại để thực hiện tinh giản biên chế đối với một số vị trí việc làm gặp nhiều khó khăn, do phần lớn các viên chức này trẻ tuổi, trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm, không vi phạm kỷ luật. Việc thực hiện thí điểm đưa cơ sở giáo dục phổ thông công lập sang tự chủ chậm triển khai và khó thực hiện do quy định về pháp lý chưa thống nhất...

Hoạt động ngoài giờ lên lớp của thầy và trò Trường THPT Triệu Quang Phục (Yên Mỹ)
Hoạt động ngoài giờ lên lớp của thầy và trò Trường THPT Triệu Quang Phục (Yên Mỹ)


Ông Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cho biết: Trước những vấn đề bất cập trên, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri (TXCT) chuyên đề về GD&ĐT. Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức 4 cuộc TXCT với cử tri của 10 huyện, thành phố. Cử tri tham gia là nhân dân, phụ huynh học sinh, cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục trong tỉnh. 


Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đặng Minh Ngọc: Mục đích của chương trình TXCT nhằm thông tin tới cử tri về tình hình phát triển GD&ĐT của tỉnh trong những năm gần đây, các giải pháp nâng cao chất lượng GD&ĐT của tỉnh trong thời gian tới; tình hình thực hiện Nghị quyết 19, Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19. Đồng thời lắng nghe ý kiến của cử tri về tình hình và giải pháp khắc phục tình hình thiếu cơ sở trường, lớp học, thiếu giáo viên và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục... Trên cơ sở đó, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh có giải pháp chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc...


Thời gian tổ chức các hội nghị TXCT: Ngày 16.4 sẽ tổ chức tại huyện Tiên Lữ với cử tri của thành phố Hưng Yên và các huyện Tiên Lữ, Phù Cừ; ngày 17.4 tổ chức tại Yên Mỹ với cử tri các huyện: Yên Mỹ, Khoái Châu; ngày 20.4 tại huyện Mỹ Hào với cử tri các huyện: Mỹ Hào, Văn Lâm, Văn Giang. Hội nghị tiếp xúc cử tri với các huyện Kim Động, Ân Thi dự kiến sẽ tổ chức vào cuối tháng 4.


Phương MinhNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)