Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại tỉnh

17:55, 23/05/2019

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 07/CT-CTUBND về việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2019 tại tỉnh.


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao bảo đảm tổ chức kỳ thi an toàn tuyệt đối, nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng, đúng quy chế, đúng quy định pháp luật. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và UBND cấp huyện, cấp xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, quán triệt đầy đủ, kịp thời, cung cấp đầy đủ, chính xác Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT; Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy và các quy định, chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến cán bộ, giáo viên và học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 12 các thông tin cần thiết về kỳ thi và công tác tuyển sinh; giải đáp đầy đủ, kịp thời những băn khoăn, thắc mắc của thí sinh và người dân về các nội dung liên quan đến kỳ thi và công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2019. Chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên, bảo đảm thực hiện nghiêm chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 các trường THPT, các cơ sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo, quản lý các cơ sở giáo dục và đào tạo nơi đặt các điểm thi chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác coi thi, bảo quản đề thi, bài thi; chỉ đạo cán bộ, giáo viên và học sinh chấp hành nghiêm các quy định hiện hành; không để phát sinh các tiêu cực trong thi cử. Phối hợp chặt chẽ với các trường đại học, cao đẳng được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức kỳ thi chuẩn bị chu đáo và tổ chức tốt cụm thi ở tỉnh: Bố trí Điểm thi của Hội đồng thi hợp lý, bảo đảm tổ chức thi nghiêm túc, an toàn và tạo thuận lợi nhất cho việc dự thi của thí sinh; tập huấn đầy đủ nghiệp vụ tổ chức thi, thanh tra thi và quán triệt tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, giáo viên, giảng viên tham gia; bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác chấm thi trắc nghiệm do trường đại học chủ trì thực hiện tại tỉnh. Phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị có liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh về giao thông, đi lại, ăn nghỉ; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và công tác bảo vệ, an ninh trật tự tại các địa điểm tổ chức thi; đặc biệt không để thí sinh phải bỏ thi vì điều kiện khó khăn. 


Công an tỉnh lập kế hoạch, bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống cháy, nổ bảo đảm tuyệt đối an toàn tại các địa điểm tổ chức thi, in sao và vận chuyển đề thi, chấm thi; quản lý chặt chẽ các phương tiện in, sao nhân bản tài liệu; ngăn ngừa không để tình trạng tập trung đông người tại khu vực thi, xảy ra hành vi vi phạm pháp luật trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi. 


Sở Tài chính hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo lập dự toán kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức kỳ thi; thẩm định, trình phê duyệt theo quy định. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải và các đơn vị liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh và cán bộ coi thi; phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trong thời gian diễn ra kỳ thi. 


Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan bảo đảm công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh trong thời gian diễn ra kỳ thi; chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế xây dựng kế hoạch bố trí nhân lực, phương tiện, cơ số thuốc phục vụ kỳ thi. 


Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên, chỉ đạo các đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền, bảo đảm thông tin thông suốt trong kỳ thi; chỉ đạo Bưu điện tỉnh chuyển phát kịp thời, an toàn các ấn phẩm liên quan đến kỳ thi. 


Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo ban chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với đơn vị đặt địa điểm thi tạo điều kiện để ngành Giáo dục và Đào tạo làm tốt chức năng chuyên môn của kỳ thi; phối hợp với Công an tỉnh bảo đảm an toàn trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ. Công ty Điện lực Hưng Yên bảo đảm cung cấp điện ổn định cho kỳ thi. 


Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch huy động đoàn viên, thanh niên tham gia lực lượng thanh niên tình nguyện phục vụ kỳ thi; vận động nhân dân tự nguyện hỗ trợ nơi ăn nghỉ, phương tiện đi lại, giúp đỡ thí sinh, người nhà thí sinh và cán bộ coi thi; Đoàn thanh niên Công an tỉnh làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự tại các điểm tình nguyện, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thí sinh, người nhà thí sinh và cán bộ coi thi. UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các địa điểm đặt điểm thi; quản lý chặt chẽ các phương tiện in, sao, nhân bản tài liệu; tạo mọi điều kiện thuận lợi hỗ trợ bố trí nơi ăn, nghỉ, phương tiện đi lại cho thí sinh, người nhà thí sinh, cán bộ coi thi tham gia kỳ thi tại địa phương.


Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các trường: Đại học Giao thông vận tải, Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh, Cao đẳng Sư phạm Thái Bình phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao liên quan đến kỳ thi bảo đảm đúng quy chế, tiến độ theo quy định…


PVNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)