Hội thảo Khoa học và Công nghệ gắn với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

17:34, 10/05/2019

Chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18.5.1959 – 18.5.2019),  ngày 10.5, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề Khoa học và Công nghệ gắn với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh . 


Trong những năm qua, với vai trò là động lực quan trọng nhất của sự phát triển, ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh đã huy động mọi nguồn lực thực hiện thành công nhiều công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ, bám sát nội dung, định hướng của các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua đó, đã tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao, phù hợp để phát triển, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân. Từ năm 2015 đến nay, đã có trên 155 đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ được đưa vào kế hoạch khoa học công nghệ hàng năm, với tổng kinh phí đầu tư đạt gần 110 tỷ đồng. Các đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ được triển khai thực hiện ở hầu hết các lĩnh vực, không chỉ làm lợi cho người dân, doanh nghiệp mà còn tạo ra các luận cứ khoa học để tham mưu với tỉnh xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội. 


Bên cạnh những kết quả đã làm được, buổi hội thảo cũng đưa ra một số tồn tại, hạn chế như: Việc xây dựng các nhiệm vụ khoa học vào chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại một số địa phương, đơn vị chưa kịp thời, phù hợp, hiệu quả chưa cao. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu được ứng dụng và tập trung trong lĩnh vực nông nghiệp; sử dụng ngân sách Nhà nước cho khoa học và công nghệ còn dàn trải, hiệu quả chưa cao…


Tại buổi hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học đã tham luận  nhiều vấn đề xung quanh các nội dung như: Vai trò của khoa học và công nghệ trong phát triển nông nghiệp, nông thôn; phát triển khoa học và công nghệ Hưng Yên trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0; phát triển thị trường khoa học và công nghệ; công nghệ và đổi mới sáng tạo; ứng dụng, chuyển giao thành tựu khoa học vào phát triển nông nghiệp…


Minh Huấn
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)