Hội thảo khoa học về “Tiêu chuẩn sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hưng Yên”

19:58, 15/05/2019

Ngày 15.5, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo khoa học về “Tiêu chuẩn sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hưng Yên” (viết tắt là chương trình OCOP Hưng Yên). 

Toàn
Toàn cảnh hội thảo


Đây là Chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị.


Trọng tâm của chương trình là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị nhằm sản xuất ra các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế nông thôn, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn hợp lý, bảo vệ môi trường và bảo vệ giá trị truyền thống tốt đẹp của nông thôn Việt Nam. 


Qua rà soát, đánh giá, Chương trình OCOP Hưng Yên đã chọn lọc được 72 sản phẩm là những sản phẩm chủ lực, có thế mạnh của mỗi địa phương trong tỉnh.Trong đó có 51 sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm; 1 sản phẩm thuộc nhóm đồ uống; 6 sản phẩm thuộc nhóm dược liệu; 13 sản phẩm  thuộc nhóm lưu niệm, nội thất, trang trí và 1 sản phẩm thuộc nhóm vải và may mặc. 


Các sản phẩm phát triển theo Chương trình OCOP được thực hiện trên cơ sở nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng”.


Để Chương trình OCOP Hưng Yên triển khai thực hiện hiệu quả, hội thảo đã đưa ra một số giải pháp trọng tâm như: Đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình OCOP trên phạm vi toàn tỉnh; xây dựng và triển khai các dự án thành phần tại các địa phương có lợi thế về phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực; xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực; tập trung đẩy mạnh hướng dẫn, hỗ trợ các hộ, cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm tham gia Chương trình OCOP; khuyến khích thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác; phát triển thương mại điện tử…


Tại hội thảo, các đại biểu đã tham luận một số nội dung về phát triển sản phẩm, tiêu chí xếp hạng, liên kết tiêu thụ sản phẩm, lợi thế đặc trưng vùng miền tạo thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và một số giải pháp thực hiện Chương trình OCOP Hưng Yên...


Minh Huấn
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)