7 đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ đạt xuất sắc

22:10, 26/06/2019

Từ đầu năm đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội nghị nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện 15 đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ được nghiệm thu chủ yếu thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khoa học xã hội và nhân văn...

 

Trong đó có 7 đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hội đồng nghiệm thu bỏ phiếu kín, xếp loại xuất sắc.  


Minh Huấn
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)