Chủ động phối hợp, chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019

18:49, 13/06/2019

Nhằm chủ động phối hợp, chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có công văn yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh thực hiện tốt một số nội dung sau: 


Chủ động phối hợp chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, kinh phí; bảo đảm các điều kiện thuận lợi cho học sinh, giáo viên, gia đình học sinh tham gia kỳ thi và tiến hành tổ chức tốt, an toàn tuyệt đối kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2019 tại địa phương, đơn vị, trường học. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần, trách nhiệm của toàn xã hội về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Nắm chắc tình hình an ninh trật tự, tâm lý xã hội; cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các quy định và những thông tin cần thiết, nhất là những điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2019 đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm.


UBND tỉnh chỉ đạo  Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương, đơn vị, trường học tổ chức kỳ thi bảo đảm khách quan, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh; có phương án xử lý kịp thời những tình huống bất thường xảy ra; chủ động thực hiện việc rà soát khắc phục những bất cập của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2018 theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổng hợp kết quả kỳ thi báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương.


PV
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)