Hưng Yên hợp nhất, sáp nhập 44 trường học 

17:29, 18/06/2019

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25.10.2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, năm học 2018-2019, toàn tỉnh có 44 trường học được hợp nhất, sáp nhập. Trong đó, hợp nhất 12 trường mầm non thành 6 trường mầm non, hợp nhất 10 trường tiểu học thành 5 trường tiểu học, sáp nhập 9 trường tiểu học và 9 trường THCS thành 9 trường tiểu học và THCS, hợp nhất 4 trường THCS thành 2 trường THCS.


Đào Doan


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)