Hưng Yên: Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

19:36, 31/07/2019

Vừa qua, UBND tỉnh có Quyết định số 1602/QĐ-UBND về việc Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên như sau:


Ngày tựu trường, ngày khai giảng: Tựu trường sớm nhất vào ngày 1.8.2019, muộn nhất ngày 12.8.2019. Ngày khai giảng chung cho các cấp học vào ngày 5.9.2019. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ I; ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ II: Đối với giáo dục mầm non, tiểu học: Có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần).  Học kỳ I bắt đầu từ ngày 3.9.2019, kết thúc trước ngày 10.1.2020. Học kỳ II bắt đầu từ ngày 13.1.2020, hoàn thành chương trình giáo dục trước ngày 25.5.2020.


Đối với trung học cơ sở, trung học phổ thông: Có ít nhất 37 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 19 tuần, học kỳ II có ít nhất 18 tuần). Học kỳ I bắt đầu từ ngày 19.8.2019, kết thúc trước ngày 4.1.2020. Học kỳ II bắt đầu từ ngày 6.1.2020, hoàn thành chương trình giáo dục trước ngày 25.5.2020.


Đối với giáo dục thường xuyên (trung học cơ sở và trung học phổ thông): Có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần). Học kỳ I bắt đầu từ ngày 9.9.2019, kết thúc trước ngày 4.1.2020. Học kỳ II bắt đầu từ ngày 6.1.2020, hoàn thành chương trình giáo dục trước ngày 15.5.2020.


Ngày kết thúc năm học: Các cấp học kết thúc năm học trước ngày 31.5.2020. Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15.6.2020. Thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020, thi chọn học sinh giỏi quốc gia, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia các cấp học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021 hoàn thành trước ngày 31.7.2020. Các ngày nghỉ lễ, tết: Thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm của cơ quan có thẩm quyền.


Thời gian nghỉ đối với giáo viên trong năm học: Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.


UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; về thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.


PV


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)