555 ứng viên được đề nghị công nhận GS, PGS năm 2019

10:09, 29/08/2019

Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa công bố danh sách ứng viên được Hội đồng giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2019. Năm nay có 555 ứng viên từ 28 Hội đồng GS ngành được đề nghị xét công nhận.


 
Trong số 555 ứng viên có 105 ứng viên thuộc danh sách được Hội đồng GS ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn GS và 450 ứng viên thuộc danh sách xét đạt tiêu chuẩn PGS.


Hầu hết các Hội đồng GS ngành đều có trong danh sách các ứng viên đạt chuẩn GS và PGS, riêng Hội đồng GS ngành Giáo dục học và Ngành Ngôn ngữ học là không có ứng viên đề nghị xét đạt chuẩn GS mà chỉ có các PGS.


Trong đợt xét công nhận chức danh GS, PGS gần đây nhất, có 1.131 hồ sơ ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS. Đây là số hồ sơ bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định sau khi rà soát từ 1.226 hồ sơ được công bố đạt tiêu chuẩn trước đó. Năm 2016, số người đạt chuẩn GS, PGS là 703 người.


Năm nay là năm đầu tiên thực hiện xét công nhận chức danh GS, PGS theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS, PGS của Thủ tướng Chính phủ.


Theo nhandan.com.vn
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)