65 trường tiểu học tổ chức dạy môn Tin học theo chương trình sách giáo khoa mới

17:59, 13/08/2019

Năm học 2018-2019, 65 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, giáo viên tổ chức dạy môn Tin học theo chương trình sách giáo khoa mới đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định. 


Đào Doan
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)