Công ty cổ phần phát hành sách và thiết bị trường học Hưng Yên

Phát hành 1,9 triệu bản sách giáo khoa và sách bổ trợ

17:07, 26/08/2019

Chuẩn bị năm học 2019-2020, đến thời điểm này, Công ty cổ phần phát hành sách và thiết bị trường học Hưng Yên đã phát hành 1,9 triệu bản sách giáo khoa và sách bổ trợ, sách tham khảo, bảo đảm cung ứng đủ số lượng theo nhu cầu cho các nhà trường. 


Đào DoanNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)