Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm

18:02, 13/08/2019

Năm học 2018-2019, tỷ lệ trẻ mầm non ăn bán trú tại trường là 83,8% số cháu nhà trẻ và 86% số cháu mẫu giáo. Các trường sử dụng phần mềm dinh dưỡng theo quy định để xây dựng thực đơn, khẩu phần; thực hiện nghiêm túc quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong các bếp ăn tại các cơ sở giáo dục mầm non.


Số trẻ suy dinh dưỡng giảm so với năm học trước, trong đó nhóm trẻ có tỷ lệ suy dinh dưỡng nhẹ cân chiếm 1,6%; suy dinh dưỡng thể thấp còi chiếm 2,0%. Số trẻ độ tuổi mẫu giáo suy dinh dưỡng thể nhẹ cân chiếm 1,97%; suy dinh dưỡng thể thấp còi chiếm 2,3%. 


Đào Doan
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)