Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019

19:00, 26/09/2019

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.


Theo kế hoạch, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 với chủ đề “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”; thời gian từ ngày 1.10 đến ngày 7.10.2019. 


Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 cấp tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Khoái Châu tổ chức vào ngày 1.10, tại Hội trường UBND xã Tân Dân, huyện Khoái Châu với nội dung: Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời cấp tỉnh, huyện Khoái Châu; kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam 2.10; khai giảng năm học 2019-2020 đối với Trung tâm học tập cộng đồng xã Tân Dân; giới thiệu sách.


Căn cứ vào điều kiện cụ thể, các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn, các cơ sở giáo dục và đào tạo trong toàn tỉnh tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 với các hoạt động như: Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019. Treo băng rôn, khẩu hiệu tại các cơ sở giáo dục và những nơi công cộng; tổ chức các đoàn xe tuyên truyền lưu động về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019. Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động, các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; các lớp giáo dục pháp luật, giáo dục sức khỏe, giáo dục môi trường cho người dân; các lớp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên; các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, báo cáo viên trung tâm học tập cộng đồng. Tổ chức các sự kiện, các hoạt động giao lưu, các cuộc thi, các buổi tọa đàm về khuyến đọc, khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội tập… Tiếp tục phát động phong trào xây dựng “tủ sách lớp học” trong các trường tiểu học, THCS; triển khai xây dựng “tủ sách học tập suốt đời” tại các trung tâm học tập cộng đồng, các cơ quan, công sở, đơn vị.


UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả; qua đó khuyến khích người dân chủ động học tập thường xuyên, liên tục và suốt đời, hướng tới xây dựng một xã hội học tập.


PV
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)