Hơn 1 tỷ đồng xây dựng 6 thư viện xanh

17:11, 18/12/2019

Nhằm chung tay thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2011 – 2020, tầm nhìn 2030, Tỉnh đoàn đã xây dựng 6 thư viện xanh tại các trường THCS trên địa bàn các huyện: Khoái Châu, Tiên Lữ, Văn Lâm, Văn Giang, thị xã Mỹ Hào và thành phố Hưng Yên với tổng kinh phí xây dựng thư viện xanh trên 1 tỷ đồng. Nguồn kinh phí trên được huy động từ nguồn đóng góp của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh và nguồn xã hội hóa từ các nhà tài trợ. Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng góp phần tích cực xây dựng văn hóa đọc của đoàn viên, đội viên trong nhà trường.

Vũ Huế


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)