Hưng Yên: Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 1 

18:56, 06/01/2020

Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.


Tại hội thảo, các đại biểu là hiệu trưởng, đại diện giáo viên của các trường tiểu học trong tỉnh được giới thiệu về hoạt động tổ chức biên soạn, in và phát hành sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; giới thiệu 4 bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam gồm: Kết nối tri thức với cuộc sống, chân trời sáng tạo, cùng học để phát triển năng lực, hướng dẫn sử dụng tài nguyên điện tử trong dạy học theo sách giáo khoa lớp 1; chia sẻ kinh nghiệm lựa chọn sách giáo khoa của quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam. 


Chương trình giáo dục phổ thông 2018 chính thức áp dụng đối với lớp 1 từ năm học 2020 - 2021. Theo quy định, đến trước tháng 3.2020, các trường tiểu học phải lựa chọn bộ sách giáo khoa lớp 1.


Đào DoanNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)