Tổ chức hiệu quả các lớp học online trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19

17:53, 23/03/2020

Thực hiện Công văn số 601/UBND-KGVX ngày 20.3 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc cho phép trẻ em mầm non và học sinh tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo có công văn gửi các cơ sở giáo dục. Theo đó, trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học đến ngày 5.4 để phòng, chống dịch Covid-19. (Học sinh THPT của Trường TH, THCS, THPT Đoàn Thị Điểm – Greenfield, Trường TH, THCS, THPT Edison nghỉ học đến ngày 5.4.2020 theo đề nghị do đặc thù của trường).


Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố bám sát nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở giáo dục, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện bảo đảm an toàn về cơ sở vật chất để tổ chức cho học sinh đi học trở lại. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục triệt để ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, tổ chức có hiệu quả các lớp học online; phối hợp có hiệu quả với phụ huynh học sinh trong việc hướng dẫn học sinh tham gia các lớp học trực tuyến, học trên truyền hình và hướng dẫn học sinh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, kỹ năng sống an toàn khi ở nhà.


Các cơ sở giáo dục tổ chức cho học sinh THPT, GDTX đi học tiếp tục duy trì ổn định nề nếp học tập, duy trì thực hiện tốt các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở giáo dục. Trường TH, THCS, THPT Đoàn Thị Điểm – Greenfield, trường TH, THCS, THPT Edison tiếp tục thực hiện và quản lý tốt việc học tập trực tuyến, bảo đảm chất lượng dạy học; báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo tình hình và kết quả thực hiện.


Đào Doan
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)