Tỷ lệ học sinh THPT đến trường đạt từ 94%-96%

17:16, 11/03/2020

Từ ngày 2.3, học sinh THPT trên địa bàn tỉnh đi học trở lại sau đợt nghỉ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Qua theo dõi của Sở Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ học sinh đến lớp đạt từ 94% đến 96%. Số học sinh nghỉ học có lý do ốm thông thường, việc riêng gia đình và các lý do khác. Một số học sinh được các nhà trường cho nghỉ học do có tiếp xúc với người từ vùng dịch trở về.


Đến ngày 9.3, có 48/52 đơn vị giáo dục trong toàn tỉnh tổ chức cho học sinh THPT và giáo dục thường xuyên đi học. Có 4 trường đề nghị cho học sinh nghỉ học từ ngày 9.3 đến hết ngày 14.3.


Đào Doan
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)