Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020

16:12, 12/05/2020

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa triển khai việc xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020 và tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, người được dự xét công nhận tốt nghiệp phải là học sinh học hết chương trình THCS không quá 21 tuổi (trường hợp học trước tuổi, học vượt lớp phải thực hiện theo quy định về học trước tuổi, học vượt lớp của Bộ Giáo dục và Đào tạo); không nghỉ học quá 45 buổi ở năm học lớp 9; không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân. Trường hợp học sinh THCS đã học hết chương trình THCS tại các cơ sở giáo dục thuộc tỉnh ngoài nhưng chưa tốt nghiệp hiện đang cư trú tại tỉnh Hưng Yên, chỉ được dự xét nếu không vi phạm điều kiện quy định tại quy chế, có đủ hồ sơ hợp lệ và có xác nhận cư trú hợp pháp tại tỉnh Hưng Yên.


Mỗi trường THCS thành lập một hội đồng xét công nhận tốt nghiệp; căn cứ tiêu chuẩn xét công nhận tốt nghiệp THCS, hội đồng xét và đề nghị công nhận tốt nghiệp THCS cho người học thuộc phạm vi trách nhiệm để trình  phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. 


Đối với tuyển sinh THCS thực hiện theo phương thức xét tuyển. Trường hợp trường THCS có số học sinh đăng ký vào lớp 6 nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh, phòng giáo dục và đào tạo sẽ xây dựng và trình UBND cấp huyện phê duyệt phương án tuyển sinh theo phương thức xét tuyển hoặc kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh. Công tác tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2020-2021 hoàn thành trước ngày 15.8.


Đào Doan
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)