Những điểm mới trong quy chế tuyển sinh đại học 2020

09:34, 12/05/2020

Quy chế năm nay có điều chỉnh một số điểm về kỹ thuật để khắc phục những bất cập của quy chế tuyển sinh năm 2019.
 

 

Về cơ bản, Quy chế tuyển sinh vẫn giữ ổn định trong giai đoạn 2017-2020 như đã công bố.


Tuy nhiên, Quy chế năm nay có điều chỉnh một số điểm về kỹ thuật để khắc phục những bất cập của quy chế tuyển sinh năm 2019./.


https://www.vietnamplus.vn/infographics-nhung-diem-moi-trong-quy-che-tuyen-sinh-dai-hoc-2020/639504.vnp

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)