Quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đào tạo giáo viên, sức khỏe

10:39, 14/05/2020

Năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào để xét tuyển các ngành đào tạo giáo viên, sức khoẻ, áp dụng cho tất cả các loại hình tuyển sinh.
 

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố Quy chế tuyển sinh đại học năm 2020.


Năm nay, Bộ tiếp tục quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào với thí sinh sử dụng điểm bài thi tốt nghiệp Trung học phổ thông để xét tuyển các ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe, áp dụng cho tất cả các loại hình tuyển sinh.


Nếu thí sinh đăng ký sử dụng kết quả học tập để xét tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên và các ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Răng-Hàm-Mặt, Dược điểm học bạ trung bình tối thiểu là 8,0 trở lên./.


https://www.vietnamplus.vn/quy-dinh-nguong-dam-bao-chat-luong-dau-vao-dao-tao-giao-vien-suc-khoe/640012.vnp


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)